• Tổ chức bởi: Agrolait, Michel Fletcher
  23/08/2018 09:00 đến 28/08/2018 18:00
  Wavre, Bỉ
  Đào tạo
 • Tổ chức bởi: Công ty TNHH Hocomed
  13/08/2018 09:00 đến 13/08/2018 18:30
  Fremont, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
  Conference
 • Tổ chức bởi: Công ty TNHH Hocomed
  11/08/2018 09:00 đến 11/08/2018 13:00
  Shanghai, Trung Quốc
  Seminar
 • Tổ chức bởi: Công ty TNHH Hocomed
  09/08/2018 10:00 đến 13/08/2018 20:00
  Taipei, Đài Loan
  Exhibition