Buổi trình bày RINORIN tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Buổi trình bày thành công về tính năng và hiệu quả của RINORIN@ trong việc hỗ trợ phòng ngừa & điều trị các bệnh liên quan mũi xoang .